Što znači 720p i itd.

720p-HD sadrđžaj kojima rezojuciju 1280×720 linija, odnosno 1280×536 linija, ako je smanjena rezojucija.

1080p-isto kao i 720p, samo što je veće rezolucija filma ti me i sama kvaliteta. Takvi sadržaji imaju rezojuciju 1920×1080, odnosno 1920×800.

BDRip-oznaka filma koji potječe sa Blu-rayja. To znači da je ripani Blu-Ray, smanjena mu je kvaliteta slike, ponekad i rezolucija. Da zauzima što manje prostora. Prosječno BDRip 720p ima oko 4.36GB, jedan DVD. A BDRip 1080p priosječno ima oko 7.8GB dvoslojni DVD.

Matroška-kontenjerski format koji u sebi može imati po nekoliko titlova. Zvuk je najčešće DTS ili AC3. Kodek je najčešće x.264

AC3-je treča generacica Dolby Digital algoritma za kodiranje zvuka. Koristi se u DVD-u i čest je u HD sadržajima.

DTS-konkurentska kompanija Dolbyju Digitalu, DTS višekanalni format za zvuk.Koristi se u Blu-Ray diskovima.

x.264-najčešće se koristi kod kodiranja HD videa, to je video enkoder otvorenog koda.

%d bloggers like this: